לערב עצמו:

דף הלימוד עצמו

מצגת

הכנה למדריך:

דף מלווה למנחה

וכן חוברת מאויירת - הפורסת את משנתנו בצורה פשוטה, ברורה, ומושכת את העין ואת הלב.

על בסיס כל ההתכתבות עם חני והשיחה עמך - אני מציע בפשטות את הצורה הבאה (כאמור, הצעות מפורטות ומגוונות כבר נשלחו - ונשמח שגם הם יוצגו לרכזים שלך).

 

 חוברת אשרת הדיברות

 דף מקורות מורחב

 מצגת לשבועות

פתיחה של 10-15 דקות לכולם

מלווה במצגת

שם יהיה התייחסות לעשרת הדברות כערכי ליבה - ערכי הייסוד של עם-ישראל.

כולל - תרומתם לעולם.

וההבנה שיש בהם בכדי לעצב את החברה הישראלית בכללותה, וכל אחד ואחד בפרט.

 

 

שבועות