פעילויות רבות ומגוונות המותאמות לתלמידי בתי החינוך לפי סדר החודשים בלוח העברי