הלילה לא לומדים תורה

 

ט' באב - פנל לימוד "הלילה לא לומדים תורה"

ניתן לקבל פרסום ואנשי רוח לפנל בחינם

 

שי בן יעיש - 054-6755131‬

כנס שדרות 077-9802846 

 

המלצה - להזדרז ליצור קשר כדי לסגור מרצים טובים.