יגאל – לימוד

 

אורלי קנת - אני רוצה לשאול: "מה בעיניכם ולעניות דעתכם ההבדל בין קהל לקהילה"?