סיור סיפור מחיר: 800 ש"ח
להדריך בערי ארץ ישראל, זה לספר ולחוות את הדרמות המסעירות ביותר. מסיפורי התנ"ך הגדולים, אימפריות וממלכות שהשאירו את חותמם,

אנשי רוח והשכלה ועד לאנשים הפשוטים, שעלו לארץ הקודש ובלבם תפילה.

"סיור סיפור" הוקם ע"י ארז דיין בשנת 2005 מתוך אהבה לארץ ולנופיה. 
ארז דיין, למד בביה"ס הגבוה למשחק בית צבי, לכן, בסיורים מושם דגש על העברת הסיור בדרך חווייתית, מלמדת, מסקרנת ומפתיעה.