Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אודות יחד זהות

יחד

זהות יהודית בקהילה

לחוות, לדעת, להרגיש

  • חיזוק הזהות היהודית-ישראלית- ציונית.
  • יצירת דיאלוג ואיחוי שסעים בחברה הישראלית דרך הזהות היהודית כמכנה משותף.
  • פיתוח קהילתיות לציבור הרחב סביב המתנס.​

על התכנית

 

תכנית יחד - אור תורה סטון פועלת לחיזוק זהות יהודית-ישראלית-ציונית ופיתוח קהילתי לציבור הרחב בישראל דרך  ובשיתוף המתנסים והמרכזים הקהילתיים ברחבי הארץ.

 

תכנית יחד הוקמה בשנת 2003 על ידי הרב אליהו בירנבוים, ראש מכון עמיאל. המכון עוסק בהכשרת מנהיגות רוחנית וחיזוק זהות יהודית לקהילות היהודיות ברחבי העולם. המכון הינו חלק מרשת חינוכית אור תורה סטון בנשיאות הרב שלמה ריסקין. תכנית יחד מסייעת למתנסים ומרכזיים קהילתיים לפתח את תחום הזהות היהודית בקהילה - בידע, משאבים, ליווי והשתלמויות. רכזי התכנית מייצרים פעילויות רבות סביב מעגל השנה והחיים.

 

רכזי יחד עוסקים בחיזוק הזהות היהודית, ציונות וערכים בקרב כלל הגילאים בציבור, כדי לענות על הצורך הבסיסי של הציבור לזהות ושייכות ומעורר אותם לחשיבה וחיבור למורשת היהודית באופן רלוונטי המתאים להם, כל אחד לפי רצונו וסגנונו. בכך הם מאפשרים לציבור לקחת בעלות על אוצרות הרוח, התרבות וההיסטוריה של היהדות. מגוון הפעילויות הינם מצע חיובי לפיתוח קהילה.