Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מופע טיפ טיפה

​מופע טיפ-טיפה הצגה המחברת בין המסר 'ואהבת לרעך כמוך', ר' עקיבא ורחל, ובין מריבות בין אחים,ההתמודדות עם היכולת של ילד להאמין ביכולותיו לאור דמותו של ר' עקיבא. מחיר לרכזי יחד 2300 ש"ח כולל מע"מ ונסיעות לכל הארץ רכזים באזור הצפון אפשר להתמקח ולהגיע ל 1500 ש"ח כולל מע"מ ונסיעות 

שאדע שסלחת הצגת יחיד לאירועי וסיורי סליחות

לחץ/י כאן לטריילר  ​

...מחיר מיוחד לרכזי יחד - 1700 ש"ח - עבור נוער סוף י' ואילך

מחיר מיוחד לרכזי יחד - 3700 ש"ח  

הצגות דו סיטרי

הצגות קיץ - לחץ לקבלת פירוטמחיר מיוחד לרכזי יחד 1800 ש"ח להצגת קיץ

...
...