Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

בארבע עיניים - זוגות מדברים זוגיות

​הכשרה ממוקדת, מקצועית וחווייתיתלזוגות הנשואים מעל 7 שנים ומעוניינים לשלב את ניסיון החיים שלהםעם ידע מקצועי ו"להעביר את זה הלאה" לזוגות צעירים בתחילת דרכם 

יום ירושלים - הרצאות וסיורים מכון מגלים​

שלום,לקראת יום ירושלים מכון מגלי"ם מבית עיר דוד ישמח להגיע אליכם לקהילהלהרצאה מרתקתלמבוגרים ולנוער מכיתה ט' ומעלה. הרצאות נוספות לחודש אייר: הר הזיתים בין תש"ח לששת הימיםלוחמות ירושלמיות בקום המדינההיציאה מן החומות – תחילתה של ההתיישבות בירושלים הקדומהכפר השילוח – יישוב תימני ראשון בארץ ישראלירושלים של זהב – עיון מרתק במקורות השיר שהפך לפזמון המוכר במדינה.מרד בר כוכבא - הרצאה לל"ג בעומר  חוברת עם הרצאות סביב מעגל השנה ותכנית חודשית.שבתות תוכן בהר הזיתים. אשמח לתת מידע נוסף,בברכהירדנה, עיר דוד- מכון מגלי"ם02-5300712 052-7752000  ​

...
...