Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הצגות דו סיטרי

הצגות קיץ - לחץ לקבלת פירוטמחיר מיוחד לרכזי יחד 1800 ש"ח להצגת קיץ

סדנאות יצירה לקיץ

סרטי אבי חי קטלוג​

לחץ כאן לכניסה לאתר

פעילויות לסיורים

בקטלוג הפרסומים של המינהל לחברה ונוער בנושא "הכרת הארץ ואהבת המולדת"​ ישנן הצעות רבות לפעילויות שניתן לערוך במסגרת סיורים עם ילדים, בני נוער ומבוגרים, וביניהן:* מדריך לבישולי שדה;* חידון "לגעת בעבר ולשמרו למחר";* "לגעת ביפה" - סדרת הפעלות בנושאי יהדות וסביבה;*"מבשרי ציון" - סיורי מורשת קרב;* "פתקים בכיס" - ​לקט (א', ב') נבחר של עזרי הדרכה למדריך הסיור;ועוד    

...
...