Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חנוכה

1. רעיונות כללייםמסיק זיתיםביקור בבית בדסדנת הפקת שמן זיתסיור בקברות החשמונאיםסיורי חנוכיות בירושלים ובני ברקסדנת הכנת חנוכיות מחומרים טבעייםסדנת קישוט סופגניותסדנת הכנת נרות מחרסנר מחבר 2. פעילויות למבוגריםסיוריםקול רחיים ואור הנר, פארק נאות קדומיםבחזרה לארץ החשמונאים, פארק נאות קדומיםדיאלוג בחשיכה, מוזיאון הילדים חולון מקורות ודפי לימודדפי לימוד מעמיקים בנושא חנוכה (עולמות)דפי לימוד בנושא חנוכה כללי (קש"ת)דפי לימוד בנושא חנוכה כללי (מדרשת)דפי לימוד בנושא גבורה (מדרשת)דפי לימוד בנושא נשים וחנוכה (מדרשת)דפי לימוד בנושא נסים (מדרשת)דפי לימוד בנושא טבע וחנוכה (טבע עברי)לקט מקורות בנושא חנוכה (טבע עברי)דפי לימוד בנושא חנוכה ופרשת "ויגש" (דעת)כתבות וטורים בנושא חנוכה (בית אבי חי)"איזהו גיבור?!" (המנהל לחברה ונוער) 3. פעילויות לילדיםהצגות ילדיםבקרוב תצא הצגה חדשה של אנדרדוס לחנוכהחלומות במגירה, אנדרדוסאמריכאן,  שולי רנדזה קרה בנר ראשון, בית אבי חיחנוכה, הסיפור האמיתי, בית אבי חיהחלמאים והלבנה, הצגה לחודש כסלו, בית אבי חימופע אש, אריות ציוןמופאש, מופע אש עם ערכים סיוריםרשימה של סיורים (מעודכנת ל-2016) מקורות ודפי לימוד לילדיםדפי לימוד לחנוכה כללי (מת"ל)עוד דפי לימוד לחנוכה (מת"ל) משחקים ויצירהחידונים ומצגות לתלמידים (דעת, לגלול לתחתית הדף)הכנת סביבון לחנוכה (מוזיאון המדע)נדנדת נרות (מוזיאון המדע)באש ובמים (מוזיאון המדע)יוצרים אור (מוזיאון המדע) סרטים וסרטוניםסרטונים לחנוכה ביוטיוברבי סנטה (במעלה)חנוכה שמח, משפחת בודנהיימר (במעלה) ​

אמית - במעגל השנה היהודית

פעילויות רבות ומגוונות המותאמות לתלמידי בתי החינוך לפי סדר החודשים בלוח העברי​

קטלוג מעלה חבר לחודש כסלו

לרכז/ת היקר/ה,שלום וברכה!אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות המדרשה לחודש כסלו זאת בנוסףלסמינריונים ולימי העיון המועברים במדרשה ומחוצה לה, ע"י צוות המדריכיםהמנוסה של המדרשה.רשימת ממליצים לכל פעילות תשלח לפי בקשתכם.את הפעילויות ניתן להזמין אצל מאיר בטל': 9963555 - 02 (שלוחה 31)או בנייד: 052-8990278נשמח להיות לכם לעזר!צוות המדרשה​

סרטי אבי חי קטלוג​

לחץ כאן לכניסה לאתר

חנוכה-נר מחבר ועוד

...
...