Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אמית - במעגל השנה היהודית

פעילויות רבות ומגוונות המותאמות לתלמידי בתי החינוך לפי סדר החודשים בלוח העברי​

קטלוג מעלה חבר לחודשים טבת - ניסן

לכבודהרכז/ת היקר/השלום וברכה!אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות המדרשה לחודשים טבת - ניסן.רשימת ממליצים לכל פעילות תשלח לפי בקשתכם.את הפעילויות ניתן להזמין אצל מאיר בטל': 9963555 - 02 (שלוחה 31)או בנייד: 052-8990278נשמח להיות לכם לעזר!צוות המדרשה​

סרטי אבי חי קטלוג​

לחץ כאן לכניסה לאתר

סדרי ט"ו בשבט

כללימידע רב ומסודר על החג בתוספת הפניות לגיליונות עם חומר נוסף (מנהל החברה והנוער)ט"ו בשבט ושמירת הטבע (חוברת לעיון ולימוד) על חשיבות הנטיעה ומשמעות ההשוואה אדם-עץ (חוברת לעיון ולימוד)   סדרים בנוסחים קדומים  סדרים ישראלים​סדר ט"ו בשבט נוסח ארצישראלי (הרצל ובלפור חקק)  

מצגות ט"ו בשבט

עוד מצגת לט"ו בשבט-יוסי דובדבני

...
...