Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מי אנחנו

בצלאל ספרא

מנהל תכנית יחד

 

בעל הסמכה לרבנות, תואר בחינוך ותושב"ע. חינך במכינה קדם צבאית. היה בשליחות חינוכית בקהילות יהודיות במישיגן ארה"ב. ריכז הכשרת מורים ורבנים לשליחות בחו"ל במכון עמיאל. קצין בצה"ל. בוגר קורס גוונים של החברה למתנסים.​

שי נוה

ראש תוכנית יחד
  
 

 בעל הסמכה מהרבנות הראשית, תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בספרות חז"ל ותושב"ע.

במשך עשרים שנה עמד בראש התוכנית הישראלית במדרשת נשמת וכן לימד במסגרות שונות.

אתי טחובר

מנהלת משרד ואחראית פרויקטים בתכנית יחד

 

מורה בהכשרתה, לימדה יהדות ועברית וניהלה את התכניות החינוכיות בשליחות הסוכנות היהודית בקליפורניה.

תושבת גוש עציון.