Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אמית - במעגל השנה היהודית

פעילויות רבות ומגוונות המותאמות לתלמידי בתי החינוך לפי סדר החודשים בלוח העברי​

קטלוג מעלה חבר אלול תשרי

רכז/ת יקר/ה.אנו שמחים להציג בפניכם מגוון תכניות נוספות מטעם המדרשה לחודשים אלול תשרי.רשימת ממליצים לכל פעילות תשלח לפי בקשתכם.פעילויות ניתן להזמין אצל יגאל ינאי בטלפון 058-4012854 משרד 02-9963555נשמח להיות לכם לעזר!​

סרטי אבי חי קטלוג​

לחץ כאן לכניסה לאתר

...
...