Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

אמית - במעגל השנה היהודית

פעילויות רבות ומגוונות המותאמות לתלמידי בתי החינוך לפי סדר החודשים בלוח העברי​

קטלוג מעלה חבר לחודשים טבת - ניסן

לכבודהרכז/ת היקר/השלום וברכה!אנו שמחים להציג בפניכם את תכניות המדרשה לחודשים טבת - ניסן.רשימת ממליצים לכל פעילות תשלח לפי בקשתכם.את הפעילויות ניתן להזמין אצל מאיר בטל': 9963555 - 02 (שלוחה 31)או בנייד: 052-8990278נשמח להיות לכם לעזר!צוות המדרשה​

סרטי אבי חי קטלוג​

לחץ כאן לכניסה לאתר

...
...