Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

שלום חברים,

אני שולחת לך קישור לערבי אבות ובנים על התפילין.

 

 

קישור  לדף פעילות תפילין אבות ובנים

 

אני מצרפת לך גם קישור לפעילויות לבר מצווה,

 פעילות הסבר

 

 

 

 

פעילות בר מצוה