...מחיר מיוחד לרכזי יחד - 1700 ש"ח - עבור נוער סוף י' ואילך