להורדת הערכה יש ללחוץ

כאן!

קלפים ליל הסדר משפחתי הוצאת יחד